Anmacom laat uw organisatie sprankelen

Commerciële workshops


Anmacom organiseert voor u - afgestemd op uw behoefte - strategische workshops op de volgende gebieden:

• Merkontwikkelng en positionering
• Identificatie en optimaal benutten van groei mogelijkheden
• Concept ontwikkeling
• Communicatie ontwikkeling
• Bouw van business cases, haalbaarheidsstudies

Bij deze workshops wordt gebruik gemaakt van slimme en praktische methodieken die snel tot resultaat leiden.
 

Enkele voorbeelden

Positioneringsworkshop ′Eigenschappen en onderscheiden′©

Uw positionering en daaraan gekoppelde kernboodschap vormt de basis voor uw organisatie, initiatieven en communicatie.
In deze workshop analyseert, ontwikkelt en beschrijft u uw positionering op basis van uw kerneigenschappen, uniek onderscheidend vermogen en de motivaties van uw doelgroepen. In één dag komt u tot de kern van wie u bent, waar u voor staat en hoe u dit aan uw doelgroepen kenbaar kunt maken door vaststelling van de kernboodschap. 

Organisatie en markt workshop ′Markit′©

Uw markpositie vormt bij deze workshop de basis voor de vaststelling van uw kernproblematiek en doelstelling. Via verschillende brainstormtechnieken worden de mogelijkheden om uw doelstelling te realiseren in kaart gebracht. Een eerste haalbaarheidscheck maakt onderdeel uit van deze workshop.


Ontwikkeling van een effectief business concept ′Concipt′©

U weet waar u naar toe wilt maar nog niet zo goed hoe. U heeft wellicht wel enige ideeën op de plank liggen maar zou u nog meer ideeen willen genereren. Deze workshop geeft invulling aan het ′wat′ om uw doelstellingen te realiseren. Het gaat hier niet alleen om ideeën te genereren maar ook om ze te concretiseren. Er wordt ook gekeken hoe deze zouden kunnen worden verbeterd, veranderd of aangescherpt om de gewenste resultaten te boeken?

Bouw van een haalbaarheids-studie en/of business case ′Bizniz′©

Het is niet altijd makkelijk commerciële initiatieven meetbaar te maken en vast te stellen op welke wijze ze bij zullen dragen om doelstellingen te bereiken.
In deze workshop worden initiatieven gekwantificeerd en getoetst op hun haalbaarheid in de markt. Door gebruik te maken op uw organisatie afgestemde rekenmodellen worden de effecten van initiatieven direct zichtbaar gemaakt en afgezet tegen de door uw organisatie te verrichten inspanningen. 


Communicatieworkshop ′Comkit′©

U hebt uw positionering helder en wilt deze vertalen naar een communicatieplatform en een onderscheidend communicatiethema. In deze workshop worden de uitgangspunten voor interne en externe communicatie vastgesteld. Bovendien wordt invulling gegeven aan uw communicatiestrategie. Naast wat u zou willen communiceren wordt ook vastgesteld hoe en via welke communicatiemiddelen c.q. kanalen deze boodschap het beste bij uw doelgroep(en) worden over gebracht. Bij de invulling hiervan spelen zowel traditionele als nieuwe media een rol.


Contact

Email: info@anmacom.nl
tel: 06 21822264

 

 "Annelies heeft voor mij (ons) een nieuwe positionering ontwikkeld en uitgewerkt. Zij heeft mij daarbij voortreffelijk begeleid. Ook aan de implementatie ervan heeft zij gewerkt in goede communicatie met de medewerkers. Annelies is creatief, structurerend en communicatief!”
Top qualities: Personable, High Integrity, Creative

Peter Schoof, Directeur Hersenstichting