Programma: innovatief in 100 dagen

Ben jij als manager ook vooral druk met vandaag? Je weet, morgen verdient ook aandacht maar je komt er niet toe? En herken je de  ‘ja maars’: we hebben nu geen tijd, mijn mensen hebben er geen oog voor, het is te moeilijk of onze organisatie kan het niet aan. Tijd om niet langer achter de feiten aan te lopen en serieus werk maken van vernieuwing.

Dit programma helpt innovatie te verankeren in je dagelijkse routine en zo je innovatiekracht te vergroten.

Het concentreert zich rond vier thema’s:

1. De missie en de visie, de bedrijfsstrategie en de innovatiestrategie.

In dit blok staan we stil bij jouw missie, visie en bedrijfsstrategie. En we bouwen jouw innovatiehuis. 

‘Positie bepalen’ is essentieel. Wie ben je nu en wie wil je zijn op de lange termijn? Wanneer je positie gekozen hebt, zul je ook bij grote veranderingen waar je geen invloed op hebt, sneller weten wat je op dat moment wel of juist niet wilt en kunt ondernemen.

Jouw keuzes geven richting aan jouw innovatieplannen, in alles wat je doet en waar je in investeert.

2. Vernieuwend leiden & innovatief werken

In dit blok staan we stil bij innovatief leiderschap en kijken we of het werk of de samenwerking anders kan worden ingericht.

Aan bod komen: ‘het creëren en leiden van de weg, het inspireren van een gedeelde visie, het uitdagen van vernieuwing, empowerment en oprecht en authentiek leiderschap’.

Samen bepalen we hoe invulling wordt gegeven aan deze onderwerpen om jullie innovatiekracht te vergroten.

We kijken wat mogelijk en wenselijk is om het werk en de samenwerking anders in te richten en bepalen de stappen om daartoe te komen.

3. Innovatie(f) organiseren.

In dit blok ontwikkelen we een innovatieproces dat bij jouw type organisatie en primaire vorm van innovatie past.

Het proces, de afspraken, en vooral ook een manier van werken die door iedereen omarmd wordt.

Een innovatieproces zonder ingewikkelde funnels en tunnels en complexe goedkeuringsprocessen.

Een proces dat waarde toevoegt voor jou en de klant. Waarom zou je aandacht besteden aan overtollige stappen, vergaderingen en beslissingsmomenten?

4. Effectief vernieuwen.

In dit blok doorlopen we het proces van vernieuwing van inzicht naar een idee, naar een oplossing en de uitwerking tot een concept dat geld oplevert. 

Goede oplossingen beginnen met goede ideeën. En goede ideeën komen soms uit de meest onverwachte hoek. Maar wanneer een idee gebaseerd is op een verkeerd inzicht, is het niet vanzelfsprekend dat het idee ook een goede oplossing is.

Methodes als SIT en Design Thinking worden gebruikt om tot ideeën te komen en deze te vertalen naar relevante oplossingen. Vervolgens wordt het businessmodel uitgewerkt naar een werkend concept waarmee je effectief de markt kunt betreden.

Voor wie, met wie?

Het 100 dagen programma is bedoeld voor iedereen die actief met vernieuwing aan de slag wil. Iedereen die zijn succes wil vergroten door te vernieuwen en zijn innovatiekracht wil vergroten.

Innoveren doe je samen, en dat geldt ook voor het 100 dagen programma. Een team van maximaal 8 opinieleiders in, of nauw betrokken bij de organisatie doorlopen het programma. Zij krijgen de belangrijke rol om het ‘olievlek effect’ te bewerkstellingen.

Geen proces is hetzelfde en er is altijd sprake van maatwerk. Afhankelijk van de vraag, de fase waarin een bedrijf zich bevindt en de initiële innovatiekracht. Het proces wordt begeleid door Anmacom.

De investering.

In tijd:

 • 100 dagen, 15 weken: 15 keer een halve dag waarin gewerkt wordt aan specifieke opdrachten met focus op innovatie.
 • Plus acht tot tien strategische sessies van een halve dag onder begeleiding van Anmacom.

In geld:

 • De kosten voor het totale programma zijn €27.500,-
 • inclusief:
  • 10 strategische sessies, voorbereiding en nazorg
  • 20 uur één op één begeleiding management
  • reistijd en reiskosten in Nederland
 • exclusief
  • BTW

Start vandaag en vergroot je innovatiekracht in 100 dagen.

Neem contact op

De onderdelen van het 100 dagen programma zijn ook beschikbaar in de vorm van een innovatie bootcamp. Lees meer.