Project Description

Opdrachtgever

Schouten en Nelissen, Zaltbommel (IVP Nederland en IVP POBOS België)

Doelstelling

Vaststellen hoe op korte én op lange termijn omzetverbetering kan worden gerealiseerd op het gebied van preventie en behandeling van psychotrauma, voor de Nederlandse en de Belgische organisatie. Nadrukkelijker positioneren van het IVP als relevant alternatief voor slachtofferhulp.

Resultaat

Ontwikkeling lange termijn strategie.

Herpositionering.

Businessplan en pakket van maatregelen c.q activiteiten voor de BNL.

Reorganisatie commerciële organisatie.

Wil jij dit ook?
Neem dan contact op.