Agile werken versnelt vernieuwing

Een andere manier van werken kan mensen in eerste instantie uit hun comfortzone halen maar levert na de eerste weerstanden vaak een positieve verandering op.

Met als resultaat: versnelling en groei.

Agile is een goede methode om innovaties te ontwikkelen. Door Agile te gaan werken kan een organisatie wendbaarder, flexibeler en klantgerichter worden. Continue feedback en zelfsturing zijn daarbij cruciaal om tot snelle en effectieve verbetering van producten en diensten te komen.

De methode staat lijnrecht tegenover de traditionele ontwikkelmethoden waarbij eerst alle uitgangspunten helemaal strak staan voordat ook maar iets ontwikkeld is.

Bij Agile worden de eisen steeds duidelijker gedurende de ontwikkeling en is er ruimte om je aan te passen aan veranderende wensen. Door de korte tijdspannes waarin je aan een concept werkt kunnen succes- en faalfactoren snel onderschept worden.

Er zijn inmiddels veel Agile-methodes ontwikkeld. De drie meest gebruikte methoden zijn Scrum, Lean en Kanban.

Scrum is wellicht de meest simpele en flexibele Agile-methode. Je kunt de methode gebruiken voor ontwikkeling van bijna ieder product of dienst en is daarmee uiterst geschikt voor innovatie. Focus ligt op eenvoud, flexibiliteit en directe en makkelijke communicatie en samenwerking.

Lean  is tot stand gekomen in de industriële sector om de productiesystemen efficiënter in te richten en wordt vaak toegepast om juist de processen in de hele organisatie en haar omgeving te verbeteren. Bij Lean is het belangrijk dat de processen zo lopen dat er geen verspilling plaatsvindt. Met als doel een eindproduct dat op de meest efficiënte manier is geproduceerd. Meestal gaat dit om een langere periode waarin de processen worden uitgevoerd en constant eindproducten worden gemaakt.

Kanban is Japans voor uithangbord of aanplakbord. Door van een dergelijk bord gebruik te maken, kunnen werkstromen en belangrijke processen worden gemonitord. De Kanbanaanpak, en de visuele methodiek waarvan deze gebruik maakt, helpt een (productie)proces te verbeteren en efficiënter in te regelen. De kracht van Kanban zit ‘m vooral in het onzichtbare (kenniswerk) zichtbaar maken, en in de kunst om niet alles tegelijk op te pakken.

Agile werken doe je niet zo maar. Traditionele structuren en regels worden doorbroken. Managers moeten loslaten en mensen de ruimte geven fouten te maken en deze zelf ook weer te herstellen. Een product owner of Scrum Master is vaak niet de lijnmanager van een persoon in een ontwikkelteam. Dit kan tot verwarring of tot een squeeze leiden tussen de dagelijkse rol en taken in de organisatie en de verantwoordelijkheden als Scrum teamlid. Om effectief Agile werken mogelijk te maken is het belangrijk dat mensen tijd vrij kunnen maken om hun werk als lid van het ontwikkelteam te kunnen doen. Als de dagelijkse verantwoordelijkheden onveranderd op hun schouders blijven leunen, zal het niet werken.

Als je doel is om innovatie echt onderdeel te laten zijn van je DNA is een andere manier van werken geen nice to have maar een must have.

Agile biedt hierbij veel handvatten. In ‘Impact door innovatie’ worden een aantal handvatten aangereikt om de eerste stappen te zetten.

Wil je je verder verdiepen in Agile en wat Agile voor jouw organisatie kan betekenen? Als gecertificeerd Agile coach kan Annelies Huisingh je zeker op weg helpen.

Contact

Misschien ook interessant…

2021-03-26T12:30:35+00:00